ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

توضیح کوتاه

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA دارای 11 صفحه قابل ویرایش

توضیح کامل

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

بخشی از متن ترجمه :


Abstract

The asset evaluation process plays an important role in portfolio optimization because it is the prerequisite for investment decision making and directly influences on the asset allocation. This paper presents an evaluation analysis of stock investment for portfolio optimization based on Data Envelopment Analysis (DEA) model. Considering the relationship between portfolio return and risk, the efficient DEA models and relative evaluation criteria are established. The empirical analysis is conducted on twenty-seven stocks selected from five industrial sectors of China A-share stock market, and a comparative analysis is extended for the fundamental and weight-restricted DEA models.

1. Introduction

In capital market, the argument often heard is that the high expected return always implies a high risk. In a fully efficiency, the strategy in favor of the investment is that it lowers the risk without sacrificing the expected return, so it would be a better strategy to invest in a portfolio with risk diversification rather than a specific security. The asset diversification is regarded as one of most efficient approaches which can be realized in the practice of portfolio optimization[1]. In the process of portfolio optimization, the asset evaluation process plays an important role because it is the prerequisite for investment decision making and directly influences on the asset allocation. It has not drawn the domestic and foreign investor’s attention to make deep insights into investment decision making for maximizing the return of portfolio. Compared to modern portfolio theory, researches on investment decision making are not systematic. The common approaches are Discounted Cash Flow (DCF), Value at Risk (VaR), and so on. The quantitative method of fuzzy mathematics has also been introduced in some literatures. These approaches do have their own merits and have been widely used to solve practical problems. However, they emphasize too much on the market value based on the historical financial instruments, ignoring the subjective factors that influence on the asset price. To overcome the problem that the investors allocate the assets subjectively without considering the efficiency of risk and return, the Data Envelopment Analysis (DEA) model can be adopted for this purpose. DEA has been increasing its importance as a tool for evaluation and resource allocation in the fields of expert system and decision making. The applications can be found in the domestic and foreign publications. For examples, Hongyu Li[2], who did study on array performance analysis of Decision Making Unit (DMU) through combining the efficient fraction and relative efficient ratio; Antonella Basso[3] introduced DEA model into risk endurance assessment; Guangxi Cao[4] and Tienui Dong[5] used DEA model to analyze the performance of fund companies and security agencies; Yihua Chen[6] tried to utilize the model for improving the performance of input and output selection. All these model applications indicate that DEA is a flexible model and has a wide application. This paper presents an evaluation of portfolio optimization based on fundamental and weight-restricted DEA models, which are able to measure the portfolio performance comprehensively.


فرایند ارزیابی دارایی نقش مهمی را در بهینه سازی سهام ایفا می کند بدلیل اینکه شرط لازم برای تصمیمات سرمایه گذاری و تاثیرات مستقیم بر تخصیص دارایی را دارد در این مقاله به ارزیابی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری سهام برای بهینه سازی سهام براساس مدل تحلیل پوششی داده DEA می پردازیم با تصور کردن رابطه بین بازگشت سهام و ریسک های کارامد مدل های DEA و معیارهای ارزیابی نسبی درحال تاسیس است تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده برروی بیست و ،هفت سهام از پنج سهام صنعتی در چین سهم بازار ،سهم A و یک تجزیه و تحلیل مقایسه ای برای بنیادین و مدل های DEA با محدودیت وزن گسترش یافته است . در بازار سرمایه موافقت ها اینگونه شنیده میشود که بازگشت های مورد انتظار بالایی همیشه در ریسک های بالا اشکار میشود در یک بازده کامل ،استراتژی در حمایت سرمایه گذاری بدون به خطر انداختن بازگشت مورد انتظار خطر پایین است بنابراین این بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در اوراق بهادر با تنوع خطر بجای یک امنیت خاص .


قیمت : 7900 تومان


کلمات کلیدی


ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

ترجمه مقاله بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

ترجمه مقاله بهینه سازی سهام

ترجمه مقاله بهینه سازی سهام

بهینه سازی سبد سهام

الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری

جدیدترین الگوریتم های بهینه سازی

بهینه سازی چند هدفه

بهینه سازی مقید

درس بهینه سازی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :7900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 11
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 229
حجم 315/6 کیلوبایت
دسته مقاله حسابداری