پاورپوینت بررسی حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت بررسی حسابداری صنعتی 2

توضیح کوتاه

پاورپوینت بررسی حسابداری صنعتی 2 دارای 296 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل  اول 
هزینه یابی  مرحله ای پیشرفته
اهداف  یادگیری
نحوه بوجود آمدن  ضایعات  در هزینه  یابی  مرحله  ای 
ضایعات  عادی را از ضایعات  غیر  عادی  (فوق العاده ) متمایز نمایید
در صورت  بروز  ضایعات  عادی  بهای تمام شده  محصولات سالم  را محاسبه  کنید 
در صورت  بروز  ضایعات  فوق العاده بهای تمام شد ضایعات رامحاسبه  کنید
در جدول  معادل  آماد تکیمل  شده انواع  ضایعات  را عمل  نمایید
ضایعات  به دلایل  مختلف  به وجود می آید
ضایعت  قراضه  
ضایعات  پسمانده ها
ضایعات قابل برگشت
ضایعات  خرده  ریز یا  آشغال
مقاطع  تشخیص  ضایعات  در فرآیند تولید
هزینه یابی ضایعات 
ضایعات  در هزینه یابی  مرحله ای 
هزینه  یابی  ضایعات  عادی 
نحوه وقوع  ضایعات  ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید  ) 
نحوه  وقوع  ضایعات  ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید ) 
نحوه  وقوع  ضایعات  ( در مقاطع خاصی  از فرایند تو لید 
نحوه  وقوع  ضایعات  ( در مقاطع  خاصی  از فرایند تولید ) 
مثال
ضایعات  شرکت  الف
ضایعات  عادی  به طور  یکنواخت  در فرایند تولید  به وجود  می آیند
جدول  مقداری تولید
معادل  آحاد تکیمل  شده  
تخصیص هزینه  ها
هزینه های منظور  شده  به حساب  دایره  
کالای  در جریان  ساخت  پایان  دوره 
ضایعات  نادیده گرفته  شود
ضایعات  بیشتر 10% واحدهای اقدام  به تولید ضایعات  غیر عادی  محسوب  می گردند
ضایعات  عادی موجب  افزایش  بهای  تمام  شده  کالای  ساخته  شده  گردیده  است
تسهیم هزینه ضایعات  عادی
موجودی کالای  در جریان  ساخت  ابتدای دوره  
کالای  تکمیل  شده  و انتقال  یافته
کالای  تکمیل  شده  و انتقال  یافته 
موجودی ابتدای  دوره
فصل دوم 
هزینه یابی  محصولات  فرعی  و مشترک 
اهداف یادگیری
تشخیص محصولات  فرعی  از محصولات  اصلی 
تشخیص  نقطه  تفکیک محصولات  در یک مرحله مشترک
طبقه بندی محصولات  مراحل مشترک 
هزینه یابی سفارش کار هنگامی که محصولات فرعی به وجود می آید و نحوه  عمل حسابداری آن 
نحوه تخمین  هزینه های مشترک به محصولات  و روشهای حسابداری محصولات فرعی 
هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی 
هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی 
محصولات  فرعی
محصولات  اصلی
هزینه  های مشترک
نقطه  تفکیک محصولات  
هزینه های مشترک
ضایعات
قراضه
تصمیمات مدیران  در مورد  مراحل  مشترک 
اهداف  تسهیم  هزینه های مشترک 
روش  هزینه  یابی محصولات  مشترک  
روش ارزش نسبی فروش در نقطه  تفکیک 
روش  ارزش خالص  باز یافتنی 
هزینه های بعد از نقطه تفکیک 
نحوه  بدست  آوردن  ارزش فروش فرضی  در نقطه  تفکیک 
روش  در صد  کلی  حاشیه  فروش  ناخالص
نحوه  محاسبه  هزینه  مشترک  هریک  از محصولات  
جمع  فروش  نهایی  مورد  انتظار  
روش  مقدار فیزیکی
تخصیص  هزینه های مشترک  برمبنای  روش  مقدار فیزیکی
روش  میانگین  بهای تمام  شده  یک واحد
روش  میانگین  ضریب دار
صورت  حساب  سود  و زیان  خط  تولید 
روش بدون  تخصیص هزینه مشترک
حسابداری  محصولات  فرعی
قیمت  تمام  شده  کالای  ساخته شده 
فصل سوم 
هزینه  یابی استاندارد
اهداف 
مفاهیم  کل  هزینه  یابی استاندارد
علل استفاده  از سیستم  هزینه یابی  استاندارد
استاندارد  مواد اولیه  ، دستمزد  و سربار 
انحراف  مواد  اولیه  دستمزد  و سربار  
اهداف  
تجزیه  و تحلیل انحرافات  برای اهداف  کنترل  و ارزیابی عملیات 
روشهای  مختلف  محاسبه  سربار  
هزینه  استاندارد
موارد استعمال  هزینه های استاندارد
انواع استانداردهای اساسی
استاندارد جاری
استاندارد ایده  آل  
استاندارد  واقعی مورد  انتظار  
هزینه  های واقعی  و هزینه  های استاندار
انحراف 
کارت  هزینه  استاندار
هزینه  مواد  خام  به دوعامل  بستگی  دارد 
انحرافات  مواد اولیه 
محاسبه  انحراف  نرخ  مواد 
انحراف  مقدار (مصرف ) مواد  اولیه
انحرافات  دستمزد مستقیم  
انحراف نرخ  دستمزد  
انحراف  کاراییبودجه  قابل  انعطاف  برای  نرخهای سربار
ظرفیت  و انواع  آن  
سطوح  مختلف  ظرفیت  
نکته  های حائز اهمیت  در مورد  بودجه  قابل انعطاف  
هزینه های  ثابت  باتغییرات  سطح  تولید  
انحراف  کارایی سربار  متغیر  
انحراف  سربار ثابت  
سربار  جذب  شده  به حساب  کالا ی در جریان  
انحراف  قابل  کنترل  
انحراف  حجم 
انحراف  بودجه سربار متغییر
انحراف  هزینه 
انحراف  کارایی  سربار تفاوت  بین  بودجه  مجاز  
انحراف  حجم 
انحرافات  ترکیب  و بازده  
انحراف  ترکیب  مواد
انحراف  ترکیب  مواد اولیه 
انحراف  نرخ  دستمزد  
انحراف  بازده  مواد 
انحراف  ترکیب  دستمزد  
علل انحراف  کارایی  
حجم   تولید  
فصل چهارم 
اهداف كلی به كارگیری هزینه‌های استاندارد همراه با قسمتهای حسابداری 
هدفهای رفتاری
فصل پنجم 
هزینه یابی جذبی و هزینه یابی مستقیم
هزینه یابی واقعی
هزینه‌یابی (نرمال)
هزینه یابی استاندارد
بررسی دو روش هزینه یابی
در روش هزینه‌های جذبی
روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر
هزینه‌یابی متغیر
موارد استفاده از هزینه‌یابی مستقیم
فصل ششم
تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم ـ سود

اهداف رفتاری
دلایل استفاده از نقطة سر به سر 
محاسبه نقطة سر به سر با استفاده از هزینه‌ها و فروش 
تأثیر تغییر در حجم فعالیت بر اقلام هزینه و درآمد
تجزیه و تحلیل (هزینه ـ حجم ـ سود) در موسسات تك محصولی و چند محصولی 
نحوه بكارگیری نظریه‌های حاشیه ایمنی و سطح تولید در مؤسسات 
فرضهای اساسی در تجزیه (هزینه ـ حجم ـ سود) 
تأثیر حسابداری نقدی بر نقطه سر به سر
دو اصل مدیریت
هزینه‌ها
روشهای تفكیك هزینه‌های نیمه متغییر به دو عامل ثابت و متغییر 
حاشیه فروش
روش سنتی  روش همزمان 
روشهای محاسبه نقطه سر به سر
فرمول نقطه سر به سر و تجزیه و تحلیل آن
استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم 
مبلغ ثابت سود
سود قبل از كسر مالیات
سود بعد از كسر مالیات
افزایش نقطه سر به سر
كاهش نقطة سر به سر
تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم ، سود در موسسات چند محصولی
روشهای تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم و سود در موسسات چند محصولی
حاشیه ایمنی
نمودار تجزیه و تحلیل سود و حجم فعالیت
اهرم عملیاتی
درجه اهرم عملیاتی
نقطه سر به سر نقدی
مسئله
حل مسئله

 

بخشی از متن پاورپوینت :


مقاطع  تشخیص  ضایعات  در فرآیند تولید

ضایعات  به طور  گسته  در فرآیند تولید  به وجود  می آیند 
مقاطع  بروز  ضایعات  از قبل مشخص  می گردد 
وقوع  ضایعات  خارج  از کنترل  مدیریت  بوده  و اجتناب  ناپذیر است ضایعات  از نقطه  نظر  برنامه  ریزی و کنترل  مدیران  حائز  اهمیت  است

هزینه یابی ضایعات 

الف- ضایعات  عادی غیر  قابل اجتنابند و در شرایط  عادی  به وجود  می آیند 
ب- ضایعات  غیر  عادی  (ضایعاتی  که در شرایط  عادی  عملیات  تولیدی انتظار  بروز  آن  نبوده  و ممکن  است ناشی ازنا مرغوبی مواد  اولیه یا  سهل  انگاری باشد.

ضایعات  در هزینه یابی  مرحله ای 

اهداف  اصلی  هزینه یابی  ضایعات  عبارتند  از کنترل  و هزینه های محصولات  ضایع شده کنترل  ضایعات  (شخص  مسئول  باید  حتی  المقدور از بروز  ضایعات  جلوگیر ی کند ) هزینه  یابی محصولات  ضایع  شده  (مشخص  می کند  ضایعات  عادی را ومتمایز می کند آنرا از ضایعات  غیر  عادی )


قیمت : 45900 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت بررسی حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت حسابداری صنعتی

جزوه کاربردی حسابداری صنعتی

جزوه حسابداری صنعتی دانشگاه آزاد

کتاب حسابداری صنعتی جبرانی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی

جزوه حسابداری صنعتی اسکندری

جزوه حسابداری

حسابداری صنعتی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :45900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 296
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 265
حجم 268/7 کیلوبایت
دسته پاورپوینت حسابداری