پاورپوینت تحلیل و بررسی توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

پاورپوینت تحلیل و بررسی توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

توضیح کوتاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی توزیع نرمال و نمونه های تصادفی دارای 42 اسلاید

توضیح کامل

پاورپوینت تحلیل و بررسی توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

فهرست مطالب:


مدلهای احتمال برای متغییرهای پیوسته
مشخص کردن مدل احتمال
خصوصیات پیوسته
چند خاصیت مهم
توزیع نرمال
نماد گذاری
استفاده از جدول نرمال
خواص ناشی از خاصیت تقارن تابع چگالی حول مرکز صفر
خواص دیگر توزیع نرمال
تقریب نرمال توزیع دوجمله ای

بخشی از متن پاورپوینت:


توزیع احتمال یک متعیر تصادفی پیوسته را میتوان به صورت شکل همواری ازبافت نگار فراوانی نسبی برای تعداد زیادی مساده تصور نمود.
یادآوری: خواص بافت نگار فراوانی
الف) مساحت کل سطح زیر بافت نگار برابر با یک است.
ب) به ازای هر دو مقطه a و b، که هریک نقطه ای کرانه ای از یک رده است، فراوانی نسبی اندازه ها در فاصله ی a تا b برابر با مساحت زیر بافت نگار محدود به این فاصله است.
مشخص کردن مدل احتمال:
مدل احتمال متغیر تصادفی پیوسته به وسیله شکل راضی تابع چگالی احتمال مشخص می شود.وقتی که تعداد نسبتا زیادی از مشاهدات مربوط به یک متغیر تصادفی در دست باشند، سعی مینیم قسمت بالای نردبانی شکل بافت نگار فراوانی نسبی را به وسیله یک منحنی ریاضی تقریب کنیم در تعیین یک چنین منحنی تقریبی، باید معیارهای سادگی شکل و امساک در استفاده از پارامترها را در نظر گرفت تا مدل در روشهای استنباط آماری قابل استفاده باشد.وقتی تعداد زیادی از داده ها در دسترس نباشد، ممکن است به طور آزمایشی مدل قابل قبولی را بپذیریم که داده های خاص از یک منبع مشابه، پیش پای ما می گذارند.

 


قیمت : 16900 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت تحلیل و بررسی توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

پاورپوینت بررسی توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

پاورپوینت تحلیل توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

دانلود پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

فرمول توزیع نرمال استاندارد

واریانس توزیع نرمال

میانگین توزیع نرمال استاندارد

توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار

تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد

متغیر تصادفی نرمال استاندارد

تابع چگالی احتمال توزیع نرمال

توزیع نرمال استاندارد

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :16900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 42
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 259
حجم 2/4 مگابایت
دسته پاورپوینت اقتصاد