جزوه دانش علوم بانکی

جزوه دانش علوم بانکی

توضیح کوتاه

جزوه دانش علوم بانکی ، در 254 صفحه با فرمت PDF .

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : پول و بانک
پول
پول فلزی
اسکناس 
پول تحریری
پول الکترونیکی
شبه پول نقدینگی بخش خصوصی
سرعت گردش پول
پول شویی
تاریخچه بانکداری
بانکداری در دوره قدیم
بانکداری در قرون وسطی
بانکداری در دوره جدید
فصل دوم : تاریخچه بانکداری در ایران
تاریخچه تاسیس بانک ملی ایران
تاسیس بانک ملی ایران
عملیات و وظایف بانک ملی ایران
نشر اسکناس
اهداف و وظایف بانکها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وظایف آن
شورای پول و اعتبار
اعضای شورای پول و اعتبار
فصل سوم : تحول بانکداری در ایران
ملی شدن بانکها
قانون ملی شدن بانکها
ارکان بانکها
مجمع عمومی بانکها
وظایف مجمع عمومی عادی بانکها
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
شورای عالی بانکها
وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها
هیئت مدیره
مدیر عامل
بازرسان قانونی
ادغام بانکها
مقدمه
فصل چهارم : نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی
حذف بهره و برقراری سود
خود آزمایی بخش اول
بخش دوم کلیات حسابداری
دوره مالی
اصول حسابداری
دفاتر قانونی
دفتر داری دوبل
دارایی
بدهی
سرمایه
درآمد 
هزینه
صورتهای مالی
صورت سود و زیان 
صورت حساب سرمایه
ترازنامه
حسابهای اسمی
حسابهای واقعی
حسابهای مختلط یا مخلوط
انتظامی
امور صندوق
کسری صندوق و عملیات حسابداری آن
فزونی صندوق و عملیات حسابداری آن
عملیات حسابداری وجوه ارسالی
عملیات حسابداری تمبر مالیاتی ، سفته ، برات ، بارنامه و دسته چک
انواع دسته چک
دفتر تحویل دسته چک
صندوقهای اجاره ای و شرایط واگذاری
شرایط اجاره
عملیات حسابداری صندوقهای اجاره ای
خودآزمایی بخش دوم
بخش سوم انواع سپرده و موضوعات مرتبط با آن
مقدمه
انواع سپره
اشخاص حقیقی و حقوقی
قرارداد
سپرده قرض الحسنه جاری
تعریف
افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی
گشایش حساب جاری مشترک
گشایش حساب جاری برای اشخاص بی سواد
افتتاح انواع حساب سپرده
گشایش حساب جاری برای بانکهای داخلی
افتتاح دو یا چند حساب جاری برای یک شخص
حسابهای دولتی
حسابهای خزانه
حسابهای بنگاه های دولتی
حسابداری شهرداریها
حسابهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکتهای به ثبت رسیده
افتتاح حساب جاری برای انجمن ها
افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری برای مدارس
انواع شرکتها
انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی
تغییرات در سرمایه شرکتهای سهامی
فوت شریک یا مدیر شریک
مقررات و شرایط عمومی حساب جاری
چک
تعریف چک
شرایط ظاهری چک
شرایط صحت چک
تعقیب کیفری چک
پرداخت وجه چک حامل یا در وجه شخص معین
صدور گواهینامه عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از وجه چک
حسابهای درگیر و چگونگی رفع سوء اثر چکهای برگشتی
شرایط رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی
انواع چک از نظر بانک
عملیات حسابداری ایران چک
مراحل اجرایی چکهای بانکی بین بانکها
نکات مهم هنگام صدور چک بانکی بین بانکها
نکات مهم هنگام قبول چک بانکی بین بانکها
عملیات حسابداری
عملیات حسابداری چکهای تضمین شده رمزدار شهری
سپرده قرض الحسنه پس انداز
تاریخچه
انواع سپرده قرض الحسنه پس انداز
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز در حالتهای مختلف
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
طریقه افتتاح حساب سپرده بلند مدت
پرداخت موجودی حساب مشتریان متوفی 
مقررات حسابهای جاری ، پس انداز ، سپرده سرمایه گذاری مشترک
خودآزمایی بخش سوم
بخش چهارم : اوراق مشارکت
فروش اوراق مشارکت 
فروش در مهلت اولیه
عملیات حسابداری شعب
امانی کردن اوراق
استرداد تمامی اوراق امانی شده
استرداد قسمتی از اوراق
واریز سود کوپنهای سر رسیده شده اوراق مشارکت امانی
واریز سود نقدی اوراق غیر امانی
بازخرید اوراق 
خودآزمایی بخش چهارم
بخش پنجم : وکالت
انواع وکالت نامه
مدت وکالت نامه
اقسام وکالت
لغو وکالت نامه
خوآزمایی بخش پنجم
بخش ششم : حساب مرکز
حساب مرکز مربوط به چکهای مسدودی
سایر اسناد حساب مرکز
خودآزمایی بخش ششم
بخش هفتم : حواله ها
حواله بین دو واحد در یک شهر
حواله بین دو شهر
خودآزمایی بخش هفتم
بخش هشتم : اوراق و اسناد تجاری
سفته
برات 
تبیین واژه ها
وجوه متمایز بین سفته و برات
اهمیت سفته و برات
مسئولیت امضا کنندگان برات
انواع پشت نویسی
واخواست 
انواع بروات
بروات تضمینی
بروات خریداری
نگهداری اسناد سر رسیده آینده به طور امانی و وصول آنها
خودآزمایی بخش هشتم 
بخش نهم : اداره پایاپای چکها و اتاق پایاپای اسناد بانکی
اداره پایاپای چکها
روش کار اداره پایاپای چکها
عملیات حسابداری
روش کار اتاق پایاپای اسناد بانکی
خودآزمایی بخش نهم
بخش دهم : اموال منقول
تعریف
عملیات حسابداری
هنگام نقل و انتقال اثاثه
هنگام فروش اثاثه
صدور اسناد حسابداری 
ثبت دفتر معین
خودآزمایی بخش دهم
بخش یازدهم : دفتر روزنامه و دفتر کل –وظایف کاربران در شعب
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر روزنامه در بانک
روزنامه نقدی
تلفیق روزنامه نقدی و انتقالی
ثبت روزنامه نقدی و انتقالی به روش جدید
چگونگی صدور مجوز ورود کاربران به سیستم
وظایف کاربران
انجام عملیات پایان روز
نکات مهم
لیست بروز رسانی
تهیه اطلاعات برای رایانه مرکزی
خودآزمایی بخش یازدهم
بخش دوازدهم : پیوستها –حساب تراز افتتاحیه و اختتامیه – گزارشها و برنامه ها
پیوستها
تراز اختتامیه
تراز افتتاحیه
گزارشها
خلاصه گردش روزنامه های نقدی و انتقالی
لیست به روز رسانی
خودآزمایی بخش دوازدهم
بخش سیزدهم : تحویل و تحول شعب
خودآزمایی بخش سیزدهم
بخش چهاردهم : سیبا 
مقدمه
کلیات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران
عملیات سیبا
نحوه تامین نقدینگی صندوق سیستم متمرکز
بستن شعبه
عملیات حسابداری سیستم متمرکز
نحوه تامین دسته چک سیستم متمرکز
انواع مانده در سیستم متمرکز
مسدود نمودن بخشی از مانده حساب
جلوگیری از پرداخت چک
عملیات واگذاری چک سایر بانکها
عملیات برگشت چک سیبا 
صدور گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک
عملیات اجرایی عملکرد سیستم در وضعیت برون خطی
عملیات قابل انجام در شعبه
ملی کارت
دستگاه های جانبی خدمات کارت
عملیات حسابداری دستگاه PIN PAD
عملیات حسابداری دستگاه POS
خودآزمایی بخش چهاردهم
بخش پانزدهم:خلاصه ای از بانکداری بدون ربا
مبانی اندیشه ای نظام اعتباری ایران
تعریف ربا
قرض الحسنه
مضاربه 
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم
معاملات سلف
فروش اقساطی
اجاره بشرط تلمیک
جعاله 
مزارعه
مساقات
تنزیل اسناد و اوراق تجاری
ضمانت نامه


قیمت : 35900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه دانش علوم بانکی

جزوه رایگان دانش علوم بانکی

دنلود رایگان جزوه دانش علوم بانکی

دانش علوم بانکی

بانکداری

پول و بانک

علوم بانکی

جزوه دانش علوم بانکی دانشگاه آزاد

جزوه دانش علوم بانکی دانشگاه پیام نور

جزوه دانش علوم بانکی دانشگاه غیر انتفاعی

جزوه دانش علوم بانکی دانشگاه علمی کاربردی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :35900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 254
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 26
حجم 3/2 مگابایت
دسته جزوه