جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان

توضیح کوتاه

جزوه اقتصاد کلان ، در 55 صفحه با فرمت PDF .

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : کلیات ، علم اقتصاد
تعریف علم 
علم اقتصاد
کارایی
نظریه های اقتصادی
قلمرو علم اقتصاد یا موضوعات عمده علم اقتصاد
نظام اقتصادی
نهاد اقتصادی
سازمان 
سوالات اساسی نظام های اقتصادی مختلف
پاسخ به سوالات
کالا و خدمات
کالاها از نظر چگونگی مصرف
کالاها از نظز رضایتمندی مصرف کننده
تقسیم بندی کالاها براساس درآمد
فصل دوم : جریان دایره وار تولید و درآمد ملی
مقدمه
مدل های اقتصادی و مدل های کلان اقتصادی
انواع الگوهای چرخه تولید و درآمد
مدل دو بخشی چرخه دایره وار تولید و درآمد (بدون پس انداز)
قرارداد
تعاریف و مفاهیم
کالا و خدمات نهایی
درآمد ناخالص ملی
تولید ناخالص ملی
تعادل در چرخه تولید و درآمد
ارزش وجود تعادل در مدل
مدل دو بخشی چرخه دایره وار تولید و درآمد (با وجود پس انداز)
پس انداز
سرمایه گذاری
تقاضای کل
سرمایه گذاری برنامه ریزی شده 
تعادل در مدل کنونی چرخه تولید و درآمد
مثال
عدم تعادل و علت آن
مدل سه بخشی چرخه تولید و درآمد
بودجه
دریافت ها
پرداخت ها
خالص مالیات 
تعادل و عدم تعادل در مدل سه بخشی
حالت اضافه عرضه
حالت اضافه تقاضا
مدل چهار بخشی چرخه تولید و درآمد
تجارت خارجی
تقاضا در مدل چهار بخشی
تعادل و عدم تعادل در مدل چهار بخشی
اضافه عرضه
اضافه تقاضا
کسری (مازاد) پس انداز خصوصی
فصل سوم : محاسبات ملی و شاخص قیمت ها
محاسبه تولید ملی
تقسیم بندی متغیر ها از نظر بعد زمانی
روش های محاسبه GNP
محاسبه GNP  و GDP
محاسبه GNP و NNP
محاسبه GNP و NI
محاسبه GNP و PI
محاسبه GNP و DPI
محاسبات ملی در ایران
شاخص قیمت ها
فرمول های شاخص قیمت
شاخص های قیمت متداول
کاربرد های مهم شاخص قیمت
شاخص ضمنی GDP و GNP
تغییرات سطح قیمت ها و تغییر فعالیت های حقیقی اقتصادی و تغییرات رفاه گروه های اقتصادی
شاخص بندی
نکات مهم در GDP or GNP
فصل چهارم : مدل های درآمد مخارج
مدل درآمد مخارج دو بخشی
تعادل در مدل درآمد مخارج
تحلیل تعادل از برابری تراوشات و تزریقات
تابع تزریقات
تابع تراوشات
محاسبه درآمد ملی تعادلی به صورت جبری
متغیر های درونزا و برونزا
ضریب تکاثر
محاسبه جبری ضریب تکاثر
شکاف رکوردی و تورمی
سیکل های تجاری چیست ؟
مدل درآمد مخارج سه بخشی
تابع مصرف


قیمت : 22900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه اقتصاد کلان

دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان

جزوه رایگان اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه آزاد

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه پیام نور

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه غیر انتفاعی

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه پیام نور

اقتصاد کلان

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 55
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 43
حجم 19/1 مگابایت
دسته جزوه